Skład Rady

Skład Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec na dzień 14.12.2020 – 13 Radnych Dzielnicy

( dwie rezygnacje z mandatu, jeden mandat wygasł z powodu zgonu)

Agnieszka Wierzbicka – Przewodnicząca Rady

Małgorzata Ostrowska – Zastępca Przewodniczącej Rady

Kamil Sośniak – Przewodniczący Zarządu

Maciej Duchnowski

Żaneta Narożna – Członek Zarządu

Zbigniew Chudzicki – Przewonidczący Komisji Rewizyjnej

Jan Ossowski

Krzysztof Dąbrowski

Artur Kurdyła

Ewa Dyk-Majewska

Mateusz Czekalski

Krzysztof Zimnicki

Krzysztof Czupryński

 

………………………………………………………………………………………….

Marian Kumiszcza – rezygnacja z mandatu w maju 2019 roku – w zamian mandat objął Jan Osowski

Bartosz Bejm – rezygnacja z mandatu w październiku 2020 roku – brak nowej osoby na powołanie

śp. Ryszard Kozłowski – wygaśnięcie mandatu ze względu na zgon