Inwestycje

Zaspa – Młyniec – południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II

PEŁNE INFO O MIEJSCOWYM PLANIE

14.03.2022 – odpowiedzi na pytania po II wyłożeniu

DRUGIE WYŁOŻENIE PLANU – 10.01.2022

Plan Zaspa – Młyniec – południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II nr 0625 został wyłożony do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu można składać do : 2022-02-21.

Dyskusja publiczna odbędzie się 2022-01-31 o godzinie 17:00.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.brg.gda.pl.

0625_obwieszczenie 0625_pismo przewodnie 0625_zał_przystąpienie

 

Odpowiedzi na wszystkie uwagi Mieszkańców:

https://www.brg.gda.pl/images/plany/12/rozpatrzenie-uwag-do-proj-planu-0625-2225-1632231941.pdf?fbclid=IwAR2OeHnTXmUXGe9I4JnIS1FXY9S0p-r0gExRMdas4qRws3Mfm53Bhb6zVdshttps:

//www.brg.gda.pl/images/plany/12/0625-prognoza-uwagi-2226-1632236286.pdf?fbclid=IwAR3KGkgYD-fKZbpyVnTfqp5i1XWgP12PFrXwDpnTH3dpeWkxSD1Wn_LMn0A

Uwagi zarządu:

268 – 21 – BRG uwagi do planu

Odpowiedź przedstawicieli inwestora – Spravia:

odp spravia – sierpień 2021

Wyłożenie planu. Pełne informacje na stronie – https://www.brg.gda.pl/plany/plan/zaspa-mlyniec-poludniowa-czesc-dawnego-pasa-startowego-przy-al-jana-pawla-ii

Uwagi można składać do 30.08

Poniżej projekty układów drogowych które posiadamy.

Załącznik graficzny 2, ul. Jana Pawła II

Załącznik graficzny 3, ul. Jana Pawła II

Załącznik graficzny 4, ul. Jana Pawła II

 

Uchwała nr 37 28.12..2020 – opinia na tema planu -pas startowy

Poniżej cała dokumentacja:

0625 pismo przewodnie Rada Dzielnicy

0625_rysunek_planu

0625_tekst planu

2020-10-05_0625_PONS_rysunek+

2020-10-05_0625_PONS_tekst+

 

W załączeniu zapis pdf prezentacji koncepcji planu Zaspa-Młyniec –południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II (nr 0625), która była przedstawiana na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego RMG w dniu 27.05.2020r.

 koncepcja mpzp 0625 Zaspa-Młyniec KZP_27052020

 W koncepcji planu uwzględniono kilka naszych wniosków:

  1. Zachowanie ciągów komunikacyjnych. Tutaj nowość to projektowanie ulicy dojazdowej z Aj. Jana Pawła II w stronę ulicy Dywizjonu 303 na wysokości kościoła.
  2. Plac centralny w środku planu.
  3. Od strony Al. Jana Pawła II wycofanie kondygnacji parteru o co najmniej 2 metry od linii zabudowy – zwiększy to teren na ciągi piesze
  4. Ilość kondygnacji to 6 w środkowej części oraz 11 na końcu planu. Tutaj również została zmniejszona ilość kondygnacji w stosunku do prezentacji dewelopera ( było 8 oraz 18 na końcu)

Co ważne prace nadal trwają i kolejne etap procedury sporządzania mpzp ( daty kolejnych etapów bardzo orientacyjne ! )

  1. Ukończenie kompletnego projektu (rysunek planu + projekt uchwały RMG ze szczegółowymi ustaleniami) oraz prognozy oddziaływania na środowisko,
  2. Skierowanie przez Prezydent planu do uzgodnień i opiniowania – lipiec/sierpień 2020
  3. Uzyskanie uzgodnień i opinii
  4. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. W czasie wyłożenia odbędzie się dyskusja publiczna – jesień 2020 – ??
  5. Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu planu (i w miarę potrzeby powtórzenie kroków, o których mowa w pkt 3-5)
  6. Skierowanie projektu planu do RMG w celu uchwalenia

Czekamy na ostateczny kształt propozycji planu.