Inwestycje

Uchwała nr 37 28.12..2020 – opinia na tema planu -pas startowy

Poniżej cała dokumentacja:

0625 pismo przewodnie Rada Dzielnicy

0625_rysunek_planu

0625_tekst planu

2020-10-05_0625_PONS_rysunek+

2020-10-05_0625_PONS_tekst+

 

W załączeniu zapis pdf prezentacji koncepcji planu Zaspa-Młyniec –południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II (nr 0625), która była przedstawiana na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego RMG w dniu 27.05.2020r.

 koncepcja mpzp 0625 Zaspa-Młyniec KZP_27052020

 W koncepcji planu uwzględniono kilka naszych wniosków:

  1. Zachowanie ciągów komunikacyjnych. Tutaj nowość to projektowanie ulicy dojazdowej z Aj. Jana Pawła II w stronę ulicy Dywizjonu 303 na wysokości kościoła.
  2. Plac centralny w środku planu.
  3. Od strony Al. Jana Pawła II wycofanie kondygnacji parteru o co najmniej 2 metry od linii zabudowy – zwiększy to teren na ciągi piesze
  4. Ilość kondygnacji to 6 w środkowej części oraz 11 na końcu planu. Tutaj również została zmniejszona ilość kondygnacji w stosunku do prezentacji dewelopera ( było 8 oraz 18 na końcu)

Co ważne prace nadal trwają i kolejne etap procedury sporządzania mpzp ( daty kolejnych etapów bardzo orientacyjne ! )

  1. Ukończenie kompletnego projektu (rysunek planu + projekt uchwały RMG ze szczegółowymi ustaleniami) oraz prognozy oddziaływania na środowisko,
  2. Skierowanie przez Prezydent planu do uzgodnień i opiniowania – lipiec/sierpień 2020
  3. Uzyskanie uzgodnień i opinii
  4. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. W czasie wyłożenia odbędzie się dyskusja publiczna – jesień 2020 – ??
  5. Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu planu (i w miarę potrzeby powtórzenie kroków, o których mowa w pkt 3-5)
  6. Skierowanie projektu planu do RMG w celu uchwalenia

Czekamy na ostateczny kształt propozycji planu.