Sesje Rady

Najbliższa sesja: do ustalenia

link do sesji – tuż przed sesją będzie dostępny na stronie i na FB

Dokumenty do 22 sesji:

 

 

 

 

Poniżej prezentujemy uchwały w dniu 1.02.2021 roku budżet Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec na rok 2021

Uchwała nr 43 1.02.2021 – uchwała budżetowa na 2021

Budżet 2021 – projekty

 Wszyscy będą mogli uczestniczyć poprzez poprzez aplikację MC Teams – link do sesji tuż przed godziną 18:00 na stronie FB Rady Dzielnicy

Wniosek o rozwiązanie Rady – Radny Krzysztof Dąbrowski oraz odpowiedź Rady i Zarządu:

pismo K. Dabrowskiego o rozwiązanie RD Młyniec

263 odp do Komisji – wniosek Radny Dąbrowski

 

2wniosek Dąbrowski z brg z dnia 28.06

2 UMG – BRG odp na zarzuty Dąbrowski

 

 

Zarządzenia Prezydent:

pismo Pani Sekretarz (Zaspa Młyniec) z dnia 16 marca 2021 roku

Zarządzenie 242 21 z dnia 24.02.2021

Zarządzenie 243 21 z dnia 24.02.2021

zarządzenie Prezydent o nieważności uchwał z dnia 26.10.2020

zarz 1771_20 z 22.12.2020 zarz 1772_20 z 22.12.2020 zarz 1773_20 z 22.12.2020 zarz 1774_20 z 22.12.2020

unieważnione uchwały – Uchwała nr 37 26.10.2020 – rezygnacja B. Bejm mandat

Uchwała nr 38 26.10.2020 – opinia na tema planu -pas startowy

Uchwała nr 39 26.10.2020 – zmiana uchwała budżetowa na 2020

Uchwała nr 40 19.11.2020 – skrutacyjna na zastpeca zarzad

Uchwała nr 41 19.11.2020 – powołanie zastępcy zarządu

Uchwała nr 42 19.11.2020 – zmniejszenie składu zarządu

238 – 20 – BRG – odpowiedź na pismo z dnia 24.11.2020

239 – 20 – BRG -odpowiedż na pismo z dnia 1.12.2020

Pismo BRG do p. A. Wierzbicka z dnia 1.12.2020

Pismo BRG do p. A. Wierzbicka z dnia 24.11.2020

wniosek nieważność uchwal rady dzielnicy 10.11.20

wniosek o nieważność uchwal 21.11.20

Porządek obrad

21 sesja RD Zaspa Młyniec – porządek

20 sesja RD Zaspa Młyniec – porządek

19 sesja RD Zaspa Młyniec

18 sesja RD Zaspa Młyniec

17 sesja RD Zaspa Młyniec

16 sesja RD Zaspa Młyniec

15 sesja RD Zaspa Młyniec

14 sesja RD Zaspa Młyniec

10 sesja RD Zaspa Młyniec

11 sesja RD Zaspa Młyniec

12 sesja RD Zaspa Młyniec

13 sesja RD Zaspa Młyniec

9 sesja RD Zaspa Młyniec

8 sesja RD Zaspa Młyniec

7 sesja RD Zaspa Młyniec

6 sesja RD Zaspa Młyniec

5 sesja RD Zaspa Młyniec

4 Porządek IV sesji RD 24.06.2019

3 Porządek III sesji RD 6.05.2019

2 Porządek II sesji RD 17.04.2019

Uchwały:

 Uchwała nr 6 17.04.2019

 Uchwała nr 7 17.04.2019

 Uchwała nr 8 17.04.2019

 Uchwała nr 9 17.04.2019 

Uchwała nr 10 17.04.2019

 Uchwała nr 11 6.05.2019 

Uchwała nr 12 6.05.2019 

Uchwała nr 13 6.05.2019 

Uchwała nr 14 6.05.2019 

Uchwała nr 15 6.05.2019 

Uchwała nr 16 6.05.2019 

Uchwała nr 17 6.05.2019 

Uchwała nr 18 24.06.2019

 Uchwała nr 19 24.06.2019 – opinia bo 2020 

Uchwała nr 20 24.06.2019 – priorytetowe zadania 

Uchwała nr 21 7.10.2019 komisji Historii i Kultury  – unieważniona

Uchwała nr 22 7.10.2019 skład komisji historii…  – unieważniona

Uchwała nr 23 7.10.2019 – zmiana budżetu 2019

Uchwała nr 24 18.11.2019 – zmiana budżetu 2019 — rezerwa

Uchwała nr 25 18.11.2019 – regulamin rady

Uchwała nr 26 16.12.2019 komisji Historii i Kultury– unieważniona

Uchwała nr 27 16.12.2019 skład komisji historii…– unieważniona

Uchwała nr 28 27.01.2020 – uchwała budżetowa na 2020

Uchwała nr 29 27.01.2020 – uchwała otworzenie środków z 2019 roku

Uchwała nr 30 27.01.2020 unieważnienie uchwały nr 26

Uchwała nr 31 27.01.2020 unieważnienie uchwały nr 27

Uchwała nr 32 27.01.2020 w sprawie ilości i nazw stałych Komisji

Uchwała nr 33 27.01.2020 skład komisji historii…

Uchwała nr 34 11.05.2020 – zmiana uchwała budżetowa na 2020

Uchwała nr 35 14.09.2020 – zmiana uchwała budżetowa na 2020

Uchwała nr 36 14.09.2020 – opinia bo 2021

Uchwała nr 37 28.12..2020 – opinia na tema planu -pas startowy

Uchwała nr 38 28.12.2020 – zmiana uchwała budżetowa na 2020

Uchwała nr 39 11.01.2021 – zmiana – opinia na tema planu -pas startowy

Uchwała nr 40 11.01.2021 – rezygnacja Jana Osowskiego

Uchwała nr 41 19.01.2021 – skrutacyjna na zastpeca zarzad – unieważniona

Uchwała nr 42 19.01.2021 – powołanie zastępcy zarządu – unieważniona

Uchwała nr 43 1.02.2021 – uchwała budżetowa na 2021

Uchwała nr 44 24.05.2021 – skrutacyjna na zastpeca zarzad

protokol kom skrut z 2405

Wniosek o powołanie Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec

Uchwała nr 45 24.05.2021 – powołanie zastępcy zarządu

Uchwała nr 46 24.05.2021 – zmiana w zarządzie

Uchwała nr 47 24.05.2021 – priorytetowe zadania

Uchwała nr 48 27.09.2021- zmiana uchwała budżetowa na 2021

Uchwała nr 49 27.09.2021 unieważnienie uchwały nr 25

Uchwała nr 50 27.09.2021 – przyjęcie sprawozdania zarzadu 2020

Protokoły:

21 protokół sesja RD Zaspa Młyniec

20 protokół sesja RD Zaspa Młyniec

19 protokół sesja RD Zaspa Młyniec

19 sesja – załącznik – obecność + głosowanie

18 protokół sesja RD Zaspa Młyniec

17 sesja – załącznik – obecność + głosowanie

17 protokół sesja RD Zaspa Młyniec

16 protokół sesja RD Zaspa Młyniec

16 sesja – załącznik – obecność + głosowanie

15 protokół sesja RD Zaspa Młyniec

14 protokół sesja RD Zaspa Młyniec

12 protokół sesja RD Zaspa Młyniec

13 protokół sesja RD Zaspa Młyniec

11 protokół sesja RD Zaspa Młyniec

9 protokół sesja RD Zaspa Młyniec

8 protokół sesja RD Zaspa Młyniec

7 protokół sesja RD Zaspa Młyniec

6 protokół sesja RD Zaspa Młyniec

5 protokół sesja RD Zaspa Młyniec

2 protokół sesja RD Zaspa Młyniec

 

 

238 – 20 – BRG – odpowiedź na pismo z dnia 24.11.2020 239 – 20 – BRG -odpowiedż na pismo z dnia 1.12.2020 Pismo BRG do p. A. Wierzbicka z dnia 1.12.2020 Pismo BRG do p. A. Wierzbicka z dnia 24.11.2020pismo Pani Sekretarz (Zaspa Młyniec) Zarządzenie 242 21 Zarządzenie 243 21pismo z 4 lutego pismo z 11 lutego pismo Zaspa Młyniec z 11.02.2021 pismo Zaspa Młyniec pismo Zaspa Młyniecz 8.02.2021 wniosek z 13 stycznia wniosek z 18 stycznia