RADA DZIELNICY
ZASPA-MŁYNIEC
Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec
Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec3 days ago
Zapraszamy ! 🙂
Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec
Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec5 days ago
Zapraszamy !
Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec
Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec5 days ago
Masz wiedzę o miejscach pobytu osób bezdomnych na naszej dzielnicy?
Zgłoś sprawę do
Przewodniczącej Rady Dzielnicy - Agnieszki Wierzbickiej - agnieszkawierzbicka.mlyniec@gmail.com

lub
Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych można przekazywać do:

* Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR w Gdańsku ul. Wolności 16, tel. 58/522 38 20 (poniedziałek, wtorek, czwartek MOPR czynny w godz. od 7.30 do 15.30, w środy w godz. od 8.00 do 17.00, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30),
* Straży Miejskiej w Gdańsku, tel. alarmowy 986,
* Policji, tel. 112.
Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec
Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec5 days ago
Dzisiaj na dyżur zaprasza Radny Zbigniew Chudzicki 🙂
Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec
Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec5 days ago
Dzisiaj na dyżur zaprasza Radny Zbigniew Chudzicki 🙂
Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec
Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec5 days ago
Zapraszamy do zapoznania się z projektem budżetu Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec 2020 🙂

Już 27.01.2020 uchwalimy budżet na 2020 🙂

Zainteresowane osoby zapraszamy na stronę oraz na najbliższą sesję.

http://www.zaspa-mlyniec.pl/?page_id=147